Judiciary Scientific Applied Training Center

یکشنبه 6 مهر ماه 1399
وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 
اخبار
 

آیین نامه شورای پژوهشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضائیه و کارگروه ها و کمیته های وابسته به آن تصویب شد.

آیین نامه شورای پژوهشی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضائیه در شورای پژوهشی این مرکز به تصویب رسید. در مقدمه این آیین نامه آمده است:

"مرکز آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضائیه با تأکید بر عزم راسخ خود در خصوص پاسخ­گویی به نیاز دستگاه­های گوناگون قضائی و اجرایی در برخورداری از نیروی انسانی متخصص و مجهز به دانش و تجربیات ارزنده، بر آن است تا با تشکیل این شورا بستری کارآمد و منعطف برای توسعه­­ی هدفمند آموزش­های علمی و عملی فراهم آورد و در پرتو ظرفیت­های ایجاد شده توسط آن به ­رصد و پایش مداوم نیازها و اقتضائات تأثیرگذار بر روند علمی نظام قضایی اقدام نماید."

ارتقای سطوح کمی و کیفی پژوهش، به­روز رسانی جریان دانش و پژوهش و تسریع در روند تولید علم در زمینه­های نظری و کاربردی، استفاده­ی بهینه از ایده­ها، طرح­ها و پیشنهادات صاحب­نظران، تقویت روحیه­ی پژوهندگی بین دانشجویان و تثبیت و ارتقای فرآیند تدریس کاربردی مطالب علمی در مرکز از جمله اهداف تشکیل این شورا عنوان شده است. همچنین شورای پژوهشی موظف است تا چشم اندازهای آموزشی و پژوهشی مرکز را تعریف و ترسیم نموده و ضمن تدوین سیاست های زیربنایی به طراحی الگوهای مناسب جهت بهینه سازی فرآیند یادگیری و ارتقای سطوح آموزشی و پژوهشی بپردازد.

شایان ذکر است که در راستای اجرای این ایین نامه تا کنون سه کارگروه حقوق خصوصی به ریاست آقای محمدرضا میوند، حقوق جزا به ریاست آقای محمدعلی کنعانی و حقوق فناوری های نوین به ریاست آقای مهدی پورجبار در این مرکز تشکیل شده است. اخبار مربوط به فعالیت ها و اقدامات کارگروه های مذکور متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

متن آیین نامه جهت مطالعه در سایت مرکز بارگذاری شده است.

 

 

 

 

 

اعضای شورای پژوهشی

آقای دکتر محمدرضا پیرهادی (رئیس شورا)

آقای محمدرضا میوند(دبیر شورا/رئیس کارگروه حقوق خصوصی)

آقای مهدی پورجبار(رئیس کارگروه حقوق فناوری های نوین)

آقای محمدعلی کنعانی(رئیس کارگروه حقوق جزا)

خانم فاطمه طرف (عضو شورا)

خانم منیره سادات آصفی(منشی شورا)

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضاییه می باشد.