Judiciary Scientific Applied Training Center

پنجشنبه 7 اردیبهشت ماه 1396
وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 
گواهینامه های صادر شده فارغ التحصیلان
 
فارغ التحصیلان گرامی پس از اطمینان از صدور گواهینامه خود ، صرفا در روز های دوشنبه و سه شنبه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ 50،000 ریال به حساب 4150160903007 نزد بانک ملی بنام موسسه شهید قدوسی ، شناسه واریز 2601369 جهت دریافت مدرک تحصیلی خود ، شخصا به دانشگاه مراجعه نمائید.

کاردانی ترمی
کاردانی پودمانی
کارشناسی ترمی
کارشناسی پودمانی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضاییه می باشد.