Judiciary Scientific Applied Training Center

دوشنبه 7 اردیبهشت ماه 1394
وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 
 

اطلاعیه آموزشی

آرشیو

جهت اطلاع از دروس وساعت تشکیل کلاس ها برنامه هفتگی خود را مشاهده و در صورت هرگونه مغایرت به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند در غیر اینصورت هرگونه مسئولیتی بر عهده دانشجو می باشد. (تاریخ مراجعه از 15/01/1394 لغایت 17/01/1394)

فرم کاربینی[1393/10/05]

فرم کارورزی[1393/09/27]

اخبار دانشگاه

آرشیو

برای دریافت کارت دانشجویی از روز شنبه 5/2/94 به کتابخانه خانم اسماعیلی مراجعه نمایید.

احتراما ً؛ مرکز در نظر دارد در راستای رسیدن به تعالی شرایط فرهنگی،اجتماعی و آموزشی دانشجویان،شورایی با عنوان شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه برگزار نماید...

ازشنبه مورخ 22/01/1394 کلیه امور مربوط به تسویه حساب، دریافت گواهینامه و صدور گواهی فراغت از تحصیل صرفا در روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 15-9 انجام می پذیرد. لطفا از مراجعه در روزهای دیگر جدا خودداری فرمایید.

دانشجویانی که تاکنون عکس پرسنلی خودرادرسامانه سجاد آپلود نکرده اند هرچه سریعترتا تاریخ 29/1/94 این مهم راانجام دهند در غیراینصورت کارت دانشجویی برایشان صادرنمی گردد.

دانشجویان می توانند با شماره پیامک 50001765 و یا با آدرس پست الکترونیک hefa@ulaw.ir با واحد حفاظت اطلاعات دانشگاه مکاتبات داشته باشند.

به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان مرکز تحت پوشش بیمه حوادث گروهی ...

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضاییه می باشد.