Judiciary Scientific Applied Training Center

یکشنبه 29 مهر ماه 1397
وضعیت کاربر: میهمان  ورود
 
اطلاعیه تشکیل کلاسها
 

شنبه 14 مهر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 14 مهر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلیه کلاس های استاد سیری,روز چهارشنبه مورخ 97/07/11 برگزار نمی شود.

سه شنبه 10 مهر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلیه کلاسهای استاد خدایی چهارشنبه, مورخ 97/07/11 برگزار نمی شود.

سه شنبه 10 مهر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس حقوق بین الملل خصوصی 1 استاد شیرزاد سه شنبه مورخ 97/07/10 ساعت 16-14 برگزار نمی شود.

سه شنبه 10 مهر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس های استاد آزاد در مورخ 97/07/09 برگزار نمی شود.

دوشنبه 9 مهر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس حقوق بین الملل عمومی 1 استاد رضوی درمورخ 97/07/08 برگزار نمی شود.

یکشنبه 8 مهر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس اخلاق حرفه ای استاد احمدی در مورخ 97/07/08 برگزار نمی شود.

یکشنبه 8 مهر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس حقوق اداری 1 استاد دعائی درمورخ 97/07/07 ساعت 16-14 برگزار نمی شود

شنبه 7 مهر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس کاربرد فناوری اطلاعات استاد شاهقلی درمورخ 97/07/07 ساعت 20-18 برگزار نمی شود.

شنبه 7 مهر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس حقوق جزای عمومی 2 استاد حیدری در مورخ 97/07/07 ساعت 18-16 برگزار نمی شود.

شنبه 7 مهر ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 درس کارورزی با استاد آزاد داشته اند: روز چهارشنبه مورخ 97/06/14 ساعت 17 جهت تحویل گزارش های کارورزی تکمیل شده در دانشگاه کلاس 101 حضور یابند. عدم حضور در تاریخ معین شده، به منزله غیبت دانشجو تلقی می شود.

پنجشنبه 8 شهریور ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

آخرین جلسه توجیهی کلاس کارورزی استاد امان اللهی روز سه شنبه مورخ 97/06/13 ساعت 14:30 در کلاس 101 برگزار می شود. حضور کلیه دانشجویان با همراه داشتن گزارش های کارورزی تکمیل شده الزامی است و عدم حضور به منزله غیبت تلقی می شود.

سه شنبه 6 شهریور ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلاس کارورزی استاد فضلی شورکائی دوشنبه مورخ 97/5/29 در دو جلسه ساعت 14تا18 کلاس 108 برگزار می شود.

شنبه 27 مرداد ماه 1397  |  اطلاعات بيشتر ...

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی قوه قضاییه می باشد.